ΑΕΠΠ

Εξεταστέα - Διδακτέα Ύλη 2017-2018

Οδηγίες διδασκαλίας  2017- 2018


ΦΕΚ Πανελλαδικών 2016 - Τρόπος Εξέτασης

Εξεταστέα Ύλη ενδοσχολικών

Όλη η θεωρία για τις ενδοσχολικές και ενδεικτικές ασκήσεις. 
Προσοχή στα κόκκινα!

Ενδεικτικά θέματα στη δομή επανάληψης
Κατηγορίες ασκήσεων στους πίνακες

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης για το σχ. έτος 2015-16


Βιβλίο μαθητή

Τετράδιο μαθητή

Βιβλίο καθηγητή

Οδηγίες μελέτης μαθητή
( Δομή Επανάληψης, πίνακες, Διαδικασίες - Συναρτήσεις)

Διδακτικές Ασκήσεις  

Οδηγίες Αξιολόγησης

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής (Λήψη)
 Ο Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής είναι λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία και εκτέλεση αλγορίθμων με μορφή διαγραμμάτων ροής.
ΓλωσσοΜάθεια (Λήψη)
Η ΓλωσσοΜάθεια είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον για τη δημιουργία προγραμμάτων με τη χρήση της ψευδογλώσσας (ΓΛΩΣΣΑ) και έχει τη δυνατότητα αυτόματης μετατροπής του κώδικα σε διάγραμμα ροής.

Online Διερμηνευτής για την Ψευδογλώσσα 

Αλγοριθμική και Προγραμματισμός 
(Λήψη)

Ένα εκπαιδευτικό πακέτο  την εργαστηριακή υποστήριξη των μαθημάτων που σχετίζονται με την καλλιέργεια της αλγοριθμικής σκέψης
Το πακέτο περιλαμβάνει τρεις εκπαιδευτικές εφαρμογές:

ΘΕΜΑΤΑ

Θέματα και ενδεικτικές λύσεις Πανελλαδικών 2015

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014

Θέματα 

Απαντήσεις


Θέματα και λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων


Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2013-2014
Ομάδα Διαγωνισμάτων από το "Στέκι των Πληροφορικών"

Τελικό Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2014-2015 από το Στέκι

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ
Θέματα ΟΕΦΕ 2015Φύλλα εργασίας

Δομή ακολουθίας

Δομή επιλογής 1

Δομή επιλογής 2

Δομή επιλογής 3

Φύλλο Εργασίας στη Δομή επανάληψης ΓΙΑ... ΑΠΟ


Κεφάλαιο 1ο

Θεωρία

Ερωτήσεις

Άσκηση Κεφαλαίου 1

Κεφάλαιο 2ο

Τι είναι αλγόριθμος Δομή Επιλογής

Ασκήσεις Δομή επιλογής 

Θέματα Δομή επιλογής

Άσκηση Κεφαλαίου 2 ( 2.4.2 - 2.4.4) και Κεφαλαίου 8 (8.1)

Κριτήριο Αξιολόγησης 1


Δομή επανάληψης

Ασκήσεις Δομής επανάληψης

Περιπτώσεις επανάληψης

Θέματα Δομής επανάληψης  Επαναληπτική Άσκηση (Δομές Επιλογής - Επανάληψης) ΙΙ
Επαναληπτική Άσκηση (Δομές Επιλογής - Επανάληψης) ΙΙΙ
Επαναληπτική Άσκηση (Δομές Επιλογής - Επανάληψης) ΙV

Πίνακες

 
Θέματα στους πίνακες 

Ταξινόμηση φυσαλίδας (video) 

Άσκηση Κεφαλαίου 3 και Κεφαλαίου 9 - I
Άσκηση Κεφαλαίου 3 και Κεφαλαίου 9 - II
Άσκηση Κεφαλαίου 3 και Κεφαλαίου 9 - IIΙ
Άσκηση Κεφαλαίου 3 και Κεφαλαίου 9 - IV


Κεφάλαιο 6

Θέματα
Άσκηση Κεφαλαίου 6

Κεφάλαιο 10

Θέματα


Πανελλαδικές: Υπολογίστε ηλεκτρονικά τα μόρια σας

Θέματα και Λύσεις 2016 (Νέο Σύστημα)

Θέματα και Λύσεις 2016 (Παλαιό Σύστημα)

ΩΡΑ ΚΩΔΙΚΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΠΠ (Αθανάσιος Δημόπουλος)

Οδηγίες διδασκαλίας 16 -17
Οδηγίες διδασκαλίας 15 -16

Εξεταστέα Ύλη 2014-2015